ملزومات:

7کلاف 100گرمی

میل شماره:5/4 -4

سایز 36 - 38

(دانه ها بر حسب هر 19 دانه 10 سانت گفته شده است)                          

پشت:

87 دانه سر انداخته یک خط رکن ببافید و طبق نقشه شطرنجی ببافید. برای بافت نقشه:

دانه اول را گرفته+2 زیر برای کناره لباس+ از نقطه a تا bنقشه را ببافید + از نقطه  cتا b  را 6 با ر تکرار کنید+ از نقطه bتا d  را ببافید + 3دانه اززیر.

                                            رجهای پشت همه از رو.

بافت را ادامه داده تا 10 سانت بعد یک دانه اول رج و یک دانه آخر رج  را کور کنید.سپس 10 رج ببافید و مجددا یک دانه اول رج و یک دانه اخر رج را کور کنید.این بافت را2 مرتبه دیگر تکرار کنید.(دانه ها 79 میشود)بافت را ادامه دهید تا قد لباس 30 سانت بشود. بعد یک دانه اول رج ویک دانه اخر رج اضافه کنید.8 رج ببافید و مجددا یک دانه اول رج و یک دانه اخر رج اضافه کنید. این بافت را 2 بار دیگر تکرار کنید.( دا نه ها 87 میشود)

بافت را ادامه دهید تا قد لباس 43.5 سانت شود.برای  کور حلقه آستین به ترتیب در هررج 3-2-1-1 دانه از هر سمت کور کنید.73 دانه باقی مانده را ببافید تا قد لباس 62 سانت شود.برای گودی یقه از سمت روی لباس 20 دانه بافته و برگردید

رج پشت را بافته ,رج روی لباس 19 دانه بافته وبرگردید

رج پشت را بافته, رج روی لباس 9دانه کور کنید و10دانه را ببافید.

رج پشت را ببافید, رج روی لباس 10 دانه را هم کور کنید.

دانه های یقه را کنار گذاشته و20 دانه اخر را از کنار یقه به سمت حلقه ببافید

رج پشت لباس 19 دانه بافته و برگردید,

رج روی لباس را ببافید ورج پشت 9دانه کور کنید و10 دانه را ببافید

رج روی لباس را ببا فید.

 رج پشت, 10 دانه را هم کور کنید.

پیش:

مانند پشت لباس ببافیدتا حلقه َآ ستین وهمراه با کور حلقه َاستین دانه های یقه را هم کور کنید.به این ترتیب که برای حلقه 4 دانه از اول رج کور کنید و34 دانه ببافید و11 دانه برای یقه کور کنید,دانه ها را تا اخر رج ببا فید

 (دراین مرحله بافت یقه پیش را دو قسمت چپ وراست ببافید. ابتدا سمت راست لباس)

در رج پشت ابتدا  برای حلقه 4 دانه کور کنید و دانه ها را تا اخرین دانه ببافید,

رج روی لباس ابتدا برای یقه 4 دانه کور کنید و دانه ها را تا اخر رج ببا فید.

رج پشت: ابتدا برای حلقه 2 دانه کور کنید ودانه ها را تا اخر رج ببافید

رج روی لباس: ابتدا برای یقه 3دانه کور کنید و دانه ها را تا اخر ببافید.

رج پشت: ابتدا برای حلقه 1 دانه کور کنید و دانه ها را تا اخر ببافید

رج روی لباس: ابتدا  برای یقه 2 دانه کور کنید و دانه ها راتا اخر رج ببافید.

رج پشت: را بافته و رج روی لباس برای یقه 2 دانه کور کنید ودانه ها را تا اخر رج ببافید.

رج پشت را ببافید و رج روی لباس برای یقه 1 دانه  کور کنیدو 19 دانه باقی مانده را ببافید تا قد حلقه به اندازه حلقه پشت لباس شود سپس در دو مرحله دانه های سر شانه را کور کنید.برای بافت سمت چپ یقه از پشت لباس از کنار یقه شروع کنید.ابتدا برای یقه 4 دانه کور کنید ودانه ها را تا اخر ببافید.

رج روی لباس: ابتدا برای حلقه 2 دانه کور کنید و دانه ها را تا اخر ببافید.

رج پشت لباس: ابتدا برای یقه 3 دانه کور کنید و دانه ها را تا اخر ببافید.

رج روی لباس: ابتدا برای حلقه 1 دانه کور کنید و دانه ها را تا اخر ببافید.

رج پشت لباس:ابتدا  برای یقه 2 دانه کور کنید و دانه ها را تا اخر ببافید.

رج روی لباس را بافته و رج پشت ابتدا  برای یقه 2 دانه کور کنیدو دانه ها را تا اخر ببافید.

رج روی لبا س: را ببافید و رج پشت, ابتدا برای یقه 1 دانه کور کنید دانه ها را تا اخر ببافید.

19 دانه باقی مانده را ببافید تا قد حلقه به اندازه حلقه پشت لبا س شود وبعد در 2 مرحله دانه های سر شانه را کور کنید.

یقه کراواتی:

23 دانه سر انداخته, یک خط رکن ببا فید. وطبق نقشه شطرنجی بافت را 70 سانت بافته وکور کنید.یک نوار دیگر ببافید و کور کنید. دو سر کور شده نوارها را به یکدیگر بدوزید این نقطه دوخته شده را وسط یقه پشت قرار داده ونوار یقه را دور یقه بدوزید

(البته 5 سانت وسط یقه پیش را ندوزید تا گره یقه زیبا تر بسته شود.)

آستین:

63 دانه سر انداخته. یک خط رکن ببافید رج بعد: یک دانه را گرفته + طبق نقشه شطرنجی از نقطهAA a تا bببافید + از نقطه cتاb  را 4 بار تکرار کنید + از نقطهb  تاd  را ببافید + یک زیر.به همین تر تیب بافت را ادامه دهید تا 25.5 سانت, بعد برای کور حلقه ابتدا به ترتیب در هر رج 4-2-1 دانه از هر سمت را کورکنید.4 رج ببافید یک دانه از اول رج و یک دانه از اول رج بعدی را کور کنید.2 رج ببافید.یک دانه از اول رج ویک دانه از اول رج بعدی کور کنید.

2 رج ببافید:

2 دانه از اول رج و 2دانه از اول رج بعدی کور کنید.

2 رج ببافید

2دانه از اول رج و 2 دانه از اول رج بعدی کور کنید.

2رج ببافید:

3دانه از اول رج و3دانه از اول رج بعدی کور کنید.

2رج ببا فید

3 دانه از اول رج و 3 دانه از اول زج بعدی کور کنید.

2رج ببافید:

3دانه از اول رج و3دانه ازاول رج بعدی کور کنید.

19 دانه باقی مانده را هم دررج بعد کور کنید.

یک آستین دیگر ببافید. درز پهلو و درز استین و حلقه آ ستین را با دوخت بخیه بدوزید

 آموزش بافتنی هنرکده آریانا دی وی دی دومیل یاوری بلوز زنانه

ارسال شده در مورخه : چهارشنبه، 8 خرداد ماه، 1392 توسط admin  پرینت

مرتبط باموضوع :

   [ دوشنبه، 24 اسفند ماه، 1394 ] 1120 مشاهده
 شال و بلوز  [ سه شنبه، 8 مهر ماه، 1393 ] 1468 مشاهده
 زنانه  [ سه شنبه، 15 مهر ماه، 1393 ] 1472 مشاهده
 طرح توری لباس  [ چهارشنبه، 28 بهمن ماه، 1394 ] 717 مشاهده
 پاپوش  [ جمعه، 4 مهر ماه، 1393 ] 1941 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت


اشتراک گذاري مطلب