هنرکده آریانا
شال وهد

تاریخ : پنجشنبه، 30 مهر ماه، 1394   موضوع : شال و کلاه,آموزشها

 

 

هد:

ملزومات: 2  کلاف 100 گرمی

میل شماره 4   4/5      (دانه ها بر حسب هر 20 دانه 10 سانت گفته شده)

23 دانه سرانداخته 

3 دانه اول ابری 2 دانه از رو 6 دانه زیر 1دانه رو 6 دانه زیر 2دانه رو 3 دانه ابری

این بافت را 3 رج تکرار بافی کنید و در رج چهارم 6 دانه زیر اولی را یک پیچ چپ به راست بزنید و 6 دانه بعدی را یک پیچ راست به چپ بزنید بعد مجددا 7رج تکرار بافی کنید و رج 8 بافت پیچ را بزنید این بافت را تا 50 سانت ادامه دهید و کور کنید و درز هد را بدوزید.

شال:

150 دانه سرانداخته 6دانه اول و6 دانه اخر را ابری وبقیه دانه ها را کشباف 2 زیر 2 رو ببافید تا 5 سانت بعد کل دانه ها را ابری ببافید تا 25 سانت بعد از هر دو طرف 6 دانه ابری کور کنید و رج بعد در یک طرف 6 دانه اضافه کنید و از بعد  6 دانه ابری سجاف اضافه شده و از اخر بافت 6 دانه زیر ببافید (ساده بافی) و این 6 دانه ها را هر 8 رج یک پیچ بزنید بافت را ادامه دهید تا 15 سانت بعد بافت کشباف 2زیر 2رو را شروع کنید تا 5 سانت و دانه ها را کور کنید .

قسمت سجاف اول که کور شده را بدوزید و قسمت دوم را با دگمه به قسمت پشت وصل کنید.

 

 

یاوری، منصوره یاوری، هنرکده آریانا، شال، بافت دو میل، هد،
منبع این مقاله : هنرکده آریانا

http://honarkadehariana.com/

آدرس این مقاله :
http://honarkadehariana.com/188/هنرکده-آریانا:--منصوره-یاوری:-شال-زنانه-دومیل/