هنرکده آریانا
کلاه

تاریخ : پنجشنبه، 7 آبان ماه، 1394   موضوع : لباس کودک,شال و کلاه,آموزشها

 

کلاه گوشی دار

ملزومات: 1 کلاف     میل شماره 4     4/5

( این بافت برای اندازه دور سر 50 باشد و هر 20 دانه 10 سانت گفته شده)

برای دور سر با این مشخصات به 94 دانه نیاز داریم که به 4 قسمت تقسیم میکنیم.

ابتدا روی گوشی ها بافته میشود .5 دانه سرانداخته 2 دانه از زیر 1 رو و 2 دانه اخر از زیر

هر رج روی بافت 1 دانه به اول بافت و1 دانه آخر بافت اضافه کنید تا دانه ها به 23 برسد در ضمن بافت هر مدلی که بخواهید میتوانید روی گوشیها ببافید مثلا همین حالت لوزی یا پیچ ویا دانه ذرتی ویا  هر مدل دیگر.

از این بافت 2 عدد ببافید و کنار گذاشته نقاب را میبافیم برای نقاب 23 دانه سرانداخته کشباف 1زیر1رو ببافید تا 5 الی 6 سانت بافت را کنار گذاشته .

برای بافت پشت کلاه 12 دانه سرانداخته بعد یکی از گوشی ها که بافتید را باهمان نخ ببافید بعد دانه های نقاب را با همان نخ ببافید و بعد گوشی دوم را بافته و در انتها 12 دانه دیگر سربندازید از اینجا به بعد مثل کلاه های ساده بافت را ادامه دهید با هر طرحی که انداخته اید تا قد کلاه 14 سانت بشود بعد در یک رج از مابین دانه ها 10 دانه کم کنید رج پشت را ببافید و در رج رو بافت مجددا 10 دانه در یک رج کم کنید این بافت کم کردن را یکبار دیگر انجام دهید دانه های بافت شما 64 میشود.

در رج روی بافت 64 دانه را دوتایکی ببافید تا دانه ها 32 بشود رج پشت را بافته رج رو دانه ها را 3تایکی کنید و 12 دانه باقی را باهم جم کنید و درز کلاه را بدوزید.

یاوری ، کلاه ، بافت کودکان ، بافت دو میل، آموزش کلاه کودک،
منبع این مقاله : هنرکده آریانا

http://honarkadehariana.com/

آدرس این مقاله :
http://honarkadehariana.com/189/هنرکده-آریانا-:--کلاه-کودک-،-بافت-دومیل/