هنرکده آریانا
شال

تاریخ : جمعه، 6 آذر ماه، 1394   موضوع : شال و کلاه,آموزشها

 

 

شال گردن بافت با دومیل

ملزومات:

 2 کلاف 100 گرمی  میل شماره 4/5   _  5

این شال به طول بافته میشه وبافت رکن دارد (یاهمه رجها از رو یا همه رجها از زیر)

اگر هر دو دانه شما یک سانت باشد میتونید برای یک شال صد وپنجاه سانتی سیصد دانه سربندازید

ابتدا سه رج ابری ببافید در رج بعدی  برای مدل توری پنج دانه اول را ببافید بعد یازده دانه را کور کنید  ،پنج دانه ببافیدو دوباره  یازده دانه کور کنید این کار را دو مرتبه دیگر تکرار کنید بقیه دانه ها راابری ببافید تا شسصت وچهار دانه اخر که مانند ابتدای بافت یازده دانه کور کنید و پنج دانه ببافید در رج اول مدل چهارتور باید در دوسر شال درست کنید.در رج بعدی پنج دانه را ببافید و وقتی به قسمتی که یازده دانه کور رسیدید یازده دانه روی میل بندازید ( اضافه کنید) و ببافید تا دانه های کور شده رج قبل دوباره سرانداخته شود. دوباره چهار رج رکن ببافید و باز مثل رج اول بافت توری را شروع کنید ولی این بار تورها را در وسط تور پایینی بندازید یعنی اول هشت دانه کور کنید پنج دانه ببافید و یازده دانه کور کنید و پنج دانه ببافید تا سه تور درست کنید تعداد تورها بسته به سلیقه شما دارد و همینطور پهنای شال.

هنرکده آریانا ، منصوره یاوری ، شال گردن ، اموزش دومیل ،
منبع این مقاله : هنرکده آریانا

http://honarkadehariana.com/

آدرس این مقاله :
http://honarkadehariana.com/190/هنرکده-آریانا:--منصوره-یاوری:-شال-زنانه-دومیل/