هنرکده آریانا آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 2386735 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 7.089 % (169219)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 10.28 % (245475)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 78.84 % (1881933)
 Opera: OperaOperaOpera 0.426 % (10168)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (16)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.004 % (111)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.211 % (52780)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.132 % (27033)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 22.64 % (540359)
 Linux:LinuxLinuxLinux 8.236 % (196575)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.371 % (56600)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (7)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (5)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 4.189 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 66.75 % (1593188)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 483
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 186
 موضوعات فعال : 10
 نظرات و پيشنهادات : 2678
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0