هنرکده آریانا آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 2511610 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 6.788 % (170490)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 9.866 % (247815)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 79.52 % (1997324)
 Opera: OperaOperaOpera 0.407 % (10238)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (16)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.004 % (111)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.204 % (55377)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.203 % (30239)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 21.87 % (549451)
 Linux:LinuxLinuxLinux 8.095 % (203317)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.362 % (59343)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (7)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (5)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 3.981 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 67.66 % (1699486)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 484
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 186
 موضوعات فعال : 10
 نظرات و پيشنهادات : 3020
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0