هنرکده آریانا آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 2702516 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 6.343 % (171433)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 9.185 % (248241)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 80.77 % (2182855)
 Opera: OperaOperaOpera 0.379 % (10247)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (18)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.004 % (111)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.074 % (56059)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.241 % (33552)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 20.56 % (555747)
 Linux:LinuxLinuxLinux 7.775 % (210145)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.251 % (60853)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (7)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (5)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 3.700 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 69.40 % (1875758)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 490
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 186
 موضوعات فعال : 10
 نظرات و پيشنهادات : 3439
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0