هنرکده آریانا آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 2448947 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 6.936 % (169876)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 10.05 % (246162)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 79.19 % (1939392)
 Opera: OperaOperaOpera 0.416 % (10188)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (16)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.004 % (111)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.228 % (54578)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.168 % (28624)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 22.23 % (544530)
 Linux:LinuxLinuxLinux 8.198 % (200782)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.361 % (57831)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (7)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (5)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 4.083 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 67.20 % (1645791)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 484
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 186
 موضوعات فعال : 10
 نظرات و پيشنهادات : 2863
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0