هنرکده آریانا آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 2777226 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 6.175 % (171508)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 8.950 % (248565)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 81.26 % (2256992)
 Opera: OperaOperaOpera 0.369 % (10258)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (18)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.004 % (112)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.021 % (56154)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.210 % (33619)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 20.11 % (558595)
 Linux:LinuxLinuxLinux 7.902 % (219474)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.221 % (61689)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (7)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (5)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 3.600 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 69.76 % (1937455)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 502
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 186
 موضوعات فعال : 10
 نظرات و پيشنهادات : 3562
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0