هنرکده آریانا آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 2629729 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 6.514 % (171315)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 9.434 % (248105)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 80.25 % (2110577)
 Opera: OperaOperaOpera 0.389 % (10242)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (16)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.004 % (111)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.125 % (55896)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.272 % (33467)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 21.08 % (554453)
 Linux:LinuxLinuxLinux 7.824 % (205772)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.295 % (60353)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (7)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (5)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 3.802 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 68.79 % (1809138)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 485
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 186
 موضوعات فعال : 10
 نظرات و پيشنهادات : 3365
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0